torsdag 11. februar 2010

Informasjonskløfter

Vi skal framover lære oss det grunnleggende når det gjelder akademisk oppgaveskriving rettet mot sentralgitt skriftlig eksamen til våren. Vår første oppgave har denne ordlyden: "Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter."
Vi vil jobbe med denne oppgaven i ulike faser. Første fase er hvordan vi skal lese hva oppgaven spør om og hvordan vi skal utforme innledningen. 

Med utgangspunkt i notat på its learning skal dere skrive innledningen til denne oppgaven. Den skal være på maks 1/2 A4 side og inneholde følgende:

  • en presisering av oppgaven
  • en definisjon eller forklaring av sentrale begreper
  • en eller flere sentrale problemstillinger som åpner for diskusjonen i hoveddelen
Dere legger utkast til innledning ut på mediebloggen, gjerne med en illustrasjon, og åpner for kommentarer av medelever og våre venner på Sogndal vgs.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar