fredag 12. mars 2010

Chatroulette Map

Vi har tidligere sett på chatroulette. Mange tror de er anonyme når de bruker en slik tjeneste. Men det er de ikke. Nå kan du ved å bruke chatroulettemap se hvor brukerne er lokalisert. Det interessante er at det så langt er få i Norge. Men mange i Tyskland, Frankrike og Tyrkia.

torsdag 4. mars 2010

Stadig yngre på nett

Den 4. mars kom medietilsynet ut med sin siste rapport om Barn og digitale medier 2010.
Barn blir stadig yngre første gang de benytter Internett. Mens det i 2003 bare var rundt 8 prosent av 5- og 6-åringer som hadde vært på nett og brukte det, er andelen i dag 25 prosent. Det sier seniorrådgiver og faglig ansvarlig Stian Lindbøl i Medietilsynet.
Les mer om funnene i rapporten Barn og digitale medier - hovedfunn.

torsdag 18. februar 2010

Digitale skiller

Vi har gjennom statistikken vist at det er ulik tilgang til Internett nasjonalt og globalt og at det på den måten oppstår digitale skiller. Francesc Pedro i OECD sa følgende i et foredrag nylig:
"Vi er på veg mot en andre digital kløft. Der den første handlet om en forskjell i tilgang avhengig av ulike sosio-økonomiske faktorer, så handler den nye kløften om at disse ulikhetene forsterkes ved at det er ujevne erfaringer om hva en kan bruke den digitale teknikken til. De med rike hjemmeressurser forsterker sin posisjon ytterligere ved at de kan bruke den digitale teknikken til egen fordel for å fremme sine egne mål. Ikke bare til spill og underholdning, men til å styrke sin egen utdannelse og kunnskap."

torsdag 11. februar 2010

Informasjonskløfter

Vi skal framover lære oss det grunnleggende når det gjelder akademisk oppgaveskriving rettet mot sentralgitt skriftlig eksamen til våren. Vår første oppgave har denne ordlyden: "Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter."
Vi vil jobbe med denne oppgaven i ulike faser. Første fase er hvordan vi skal lese hva oppgaven spør om og hvordan vi skal utforme innledningen. 

Med utgangspunkt i notat på its learning skal dere skrive innledningen til denne oppgaven. Den skal være på maks 1/2 A4 side og inneholde følgende:

  • en presisering av oppgaven
  • en definisjon eller forklaring av sentrale begreper
  • en eller flere sentrale problemstillinger som åpner for diskusjonen i hoveddelen
Dere legger utkast til innledning ut på mediebloggen, gjerne med en illustrasjon, og åpner for kommentarer av medelever og våre venner på Sogndal vgs.