fredag 12. mars 2010

Chatroulette Map

Vi har tidligere sett på chatroulette. Mange tror de er anonyme når de bruker en slik tjeneste. Men det er de ikke. Nå kan du ved å bruke chatroulettemap se hvor brukerne er lokalisert. Det interessante er at det så langt er få i Norge. Men mange i Tyskland, Frankrike og Tyrkia.

torsdag 4. mars 2010

Stadig yngre på nett

Den 4. mars kom medietilsynet ut med sin siste rapport om Barn og digitale medier 2010.
Barn blir stadig yngre første gang de benytter Internett. Mens det i 2003 bare var rundt 8 prosent av 5- og 6-åringer som hadde vært på nett og brukte det, er andelen i dag 25 prosent. Det sier seniorrådgiver og faglig ansvarlig Stian Lindbøl i Medietilsynet.
Les mer om funnene i rapporten Barn og digitale medier - hovedfunn.