torsdag 4. mars 2010

Stadig yngre på nett

Den 4. mars kom medietilsynet ut med sin siste rapport om Barn og digitale medier 2010.
Barn blir stadig yngre første gang de benytter Internett. Mens det i 2003 bare var rundt 8 prosent av 5- og 6-åringer som hadde vært på nett og brukte det, er andelen i dag 25 prosent. Det sier seniorrådgiver og faglig ansvarlig Stian Lindbøl i Medietilsynet.
Les mer om funnene i rapporten Barn og digitale medier - hovedfunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar